PDF Print
There are no translations available.

Veikla

 VŠĮ "Smart&green city" bendradarbiaudama su partneriais gali pasiūlyti Jums visą paketą sprendimų Jūsų gerbūviui optimizuoti.

VŠĮ partnerių veikla neapsiriboja Lietuva. Savo veiklą vykdo  Centrinėje Europoje, Baltijos regiono šalyse, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Baltarusijoje. 

■  Sprendimai energetikai:

Informacinių technologijų valdymo sprendimai bei automatizuotos komercinės apskaitos programos bei apskaitos prietaisai šilumos gamybos bei tiekimo sektoriui, vandentvarkos sektoriui, elektros energijos gamybos, tiekimo bei paskirstymo sektoriui, dujų tiekimo sektoriui, gatvių bei kelių apšvietimo , pramonės ir prekybos, paslaugų, pastatų priežiūros ir administravimo sektoriams.

Sprendimai viešajam sektoriui:

 Kompleksiniai sprendimai, kuris apima šias sritis: Savivaldybės strateginio planavimo ir veiklos valdymo modelį bei susijusius procedūrų aprašus, metodikas;

 Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovas ir apskaitos politikos dokumentai (bendradarbiaujant su partneriu UAB „BDO V.S. AUDITAS IR APSKAITA“)

Parengtas FVAS techninis projektas ir sukurtos sistemas, apimančios: personalo valdymo informacinę sistemą, į kurią taip pat įeina darbo laiko apskaita ir darbo užmokestis; strateginio planavimo bei centralizuotos rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų grupės finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinės sistemą, pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS); Turto valdymą; Biudžeto vykdymą; Pirkimų valdymą; Sutarčių valdymą; Dokumentų valdymą; Projektų valdymą; VSAFAS ir darbo su FVAS sistema mokymai.

Kiti informacinių technologijų ir telekomunikacijų sprendimai:

Logistinės sistemos, duomenų apsaugos sprendimai, praėjimo kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos, tarnybinės stotys, projektų valdymo sistemos, paslaugų valdymo, klientų lojalumo sistemos, CRM sprendimai, asmens identifikavimo priemonės, greičio matavimo sistema.

Marketingo sprendimai:

Komercinių ir marketinginių duomenų analizė, rinkos tyrimų organizavimas, konsultavimą rinkodaros ir kitais klausimai, rinkodarinių akcijų organizavimas, SMS marketingas,  mokymų organizavimas.